GenvejeHoved menu


Hoved indhold

Velkommen til lovprocesguiden

Lovprocesguiden er et elektronisk værktøj til ansatte i centraladministrationen, der er ansvarlige for at udarbejde lovforslag.
 
Lovprocesguiden indeholder information om de forskellige processer, et lovforslag gennemgår, og om de spørgsmål, du skal være opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag. Desuden kan du finde relevante links til litteratur og digitale værktøjer til brug for arbejdet med udarbejdelse af lovforslag.
 
I Lovprocesguiden er lovprocessen inddelt i 5 overordnede faser.
 
Under hver fase kan du klikke dig ind på nogle del-faser, der nærmere beskriver, hvad der sker, og hvilke opgaver, der skal løses i den pågældende fase af lovprocessen.
 
For den uerfarne lovansvarlige vil det være vigtigt at gennemgå samtlige faser grundigt i forbindelse med tilrettelæggelsen af udarbejdelsen af lovforslaget. For mere erfarne lovansvarlige vil Lovprocesguiden kunne fungere som et opslagsværk på de forskellige faser.
 
Udover de generelle informationer og opgavebeskrivelser kan der i de enkelte faser være indlagt særlige oplysninger fra hvert ministerium, som kun er tilgængelige for det pågældende ministeriums medarbejdere. Disse oplysninger vil typisk vedrøre procedurer og standarder, der er relevante for det enkelte ministerium. Du får adgang til informationer fra dit eget ministerium ved at klikke på "Information fra eget ministerium" eller ved at vælge denne funktion under de enkelte opgaver i Lovprocesguiden.
 
Endvidere indeholder Lovprocesguiden en ordbog, hvor vigtige ord og fagudtryk, der vedrører lovprocessen, er forklaret. Du får adgang til ordbogen ved at vælge ”Ordbog” i hovedmenuen eller ved at klikke på de særligt markerede ord i guidens tekst.
 
Endelig indeholder Lovprocesguiden et tidsplansværktøj, som du kan anvende til at udarbejde en tidsplan for hele lovprocessen. Du får adgang til tidsplansværktøjet ved at klikke på knappen ”Opret tidsplan” eller ved at vælge "Opret tidsplan" i hovedmenuen.
 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Lovprocesguiden, er du velkommen til at rette dem til

Rigtig god fornøjelse!

Sidst redigeret den 29-04-2013